Çift Dil Eğitim

Eğitim modelimizde yabancı dil (İngilizce) temel dil öğrenimi ön planda tutulup, sınıflarımızda ‘Çift Öğretmen’ modeli uygulanmakta olup, daimi olarak ‘İngilizce ve Türkçe’ öğretmeni bulunmaktadır. Ders ve okuldaki günlük süreç esnasında İngilizce öğretmeni sürekli ‘İngilizce konuşarak’ ve ‘İngilizce Eğitim Programını’ uygulayarak, buna ek olarak yabancı uyruklu çocuklarımız eşliğinde ‘BİREBİR’ temel dil öğrenimi sağlar.

Temmuz 21, 2020